Familieterapi

Noen kriser i livet er for tøffe og man kommer ikke videre, problemene vokser oss over hodet og  familielivet preges  av stadig krangling, irritasjon og konflikter.

Da kan løsningsrettet familieterapi hjelpe dere å få bedre kommunikasjon, økt forståelse  og finne løsninger som dere kan akseptere og leve med. Noen av de mange ulike typer kriser, konflikter  og problemer som det kan være godt å få hjelp med er  for eksempel:

  • Problemer omkring mine, dine og våre barn
  • Uenighet om barneoppdragelse
  • Uenighet om arbeidsfordeling og økonomi
  • Foreldre eller svigerforeldreproblematikk
  • Problemer med tenåringer
  • Sørgearbeid
  • Samarbeid om barn etter samlivsbrudd
  • Stadig krangling
  • Nye livssituasjoner: (barna flytter ut, foreldre som blir  pleietrengende, en eller begge partnere blir pensjonister, arbeidsløshet, sykdom)