Individuelle samtaler

Livet byr på mange utfordringer og krav. Det er derfor ikke uvanlig at vi, som enkeltmennesker, kommer opp
i livssituasjoner hvor vi behøver hjelp med å finne
veien videre.

Eksempler på noen slike livssituasjoner kan være:

  • Ensomhet
  • Manglende selvtillit
  • Problem på arbeidsplassen
  • Fastlåste tankemønster
  • Sørgearbeid