Sinnemestring

Sinne kan være et problem som gjør dagene dine til et mareritt. Det å lære seg å tenke på en annen måte, beherske seg vil gi deg et nytt liv. Vi har i flere år hatt sinnemestringskurs for både grupper og individuelle.